Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zmgławianych preparatów antyodorowych

Wszystkie stosowane przez firmę bioArcus preparaty (zmgławiane do atmosfery) w postaci koncentratów, żeli i wodnych roztworów preparatów neutralizujących przykre zapachy są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Zostały dopuszczone do obrotu i zastosowań w zakresie ochrony środowiska (w tym przypadku - poprawy jakości powietrza), po zakończeniu wielu serii badań naukowych stwierdzających ich nieszkodliwość dla jak najszerzej pojętego środowiska naturalnego oraz otrzymały zaświadczenia o ich bezpieczeństwie z krajowych i zagranicznych instytucji państwowych, firm producentów i niezależnych laboratoriów badawczych. Lista tych instytucji jest obszerna, stąd poniżej podane placówki wyselekcjonowane zostały jako kluczowe:

  1. Państwowy Zakład Higieny (Zakład Higieny Komunalnej oraz Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku) - każdy produkt posiada odpowiednie, aktualne atesty PZH
  2. United States Environmental Protection Agency (USEPA) - stosowane produkty są zarejestrowane przez tę agencję jako bezpieczne
  3. United States Department of Agriculture - m. in. pozwolenia na długotrwałą pracę ludzi w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie są zmgławiane produkty neutralizujące uciążliwe zapachy stosowane przez bioArcus
  4. Superior Institute for Industrial Prevention and Safety (Włochy) - pozytywnie opiniujące produkty z przeznaczeniem do bezpiecznej neutralizacji przykrych zapachów
  5. Ministry of Health and Medicines (Włochy) - dopuszczająca produkty do zalecanych zastosowań w przemyśle
  6. Oświadczenia producentów produktów: o nieszkodliwości produktów, wolnych od związków rakotwórczych i niebezpiecznych (w tym tlenku etylenu)
  7. Research Institute for Fragrance Materials (USA) - zaświadczenie o nietoksyczności, łącznie z podrażnieniem skóry zawartych w niektórych preparatach związków należących do klasy perfum
  8. Leberco Laboratories (USA) - niezależne laboratorium donoszące o niewystępowaniu reakcji podrażnienia skóry czy oczu u zwierząt doświadczalnych (królików i szczurów) pod wpływem ekspozycji na robocze roztwory nebulizowanych produktów
  9. The Milan Polytechnic, Department of Chemistry, Materials and Chemical Engineering (Włochy) - konkluzja z wyników badań naukowych potwierdza brak działania rakotwórczego stosowanych produktów neutralizujących przykre zapachy stosowanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również ich możliwość inhibicji wzrostu alg wewnątrz przewodów wentylacyjnych.
  10. Certyfikat ISO 9001:2000

WNIOSEK
Produkty stosowane przez bioArcus Sp. z o.o.
są całkowicie bezpieczne

...wróć na poprzednią stronę...