BIO TABLETY

BIO TABLETY do žump a kanalizací 
Nejefektivnější prostředek v boji proti nežádoucímu zápachu.Každá tableta obsahuje minimálně 400 000 000 přátelských bakterií. 
BIO TABLETY do žump a kanalizací, jsou účinným pomocníkem v boji nejen proti nepříjemnému zápachu, ale i při likvidaci tuků a detergentů. Obsahují pouze bezpečné štěpy bakterií, minerály a enzymy, které nejsou škodlivé pro zdraví osob ani životnímu prostředí. 
Při pravidelném používání, BIO TABLETY likvidují nežádoucí zápach. Efektivně snižují obsah usazenin v kanalizačních systémech a nejsou příčinou koroze. Jejich použití je neobyčejně jednoduché. 
Výhody BIO TABLET:

 • Likvidují nežádoucí zápach
 • Prodlužují dobu vývozu kalu
 • Efektivně snižují obsah usazenin v kanalizačních systémech
 • Tablety jsou vysoce aktivní díky tomu, že jsou šumivé
 • Neobsahují kyseliny a kaustické látky (žíravé a leptavé látky)
 • Chrání životní prostředí
 • Jsou uloženy v praktickém balení a jejich použití je jednoduché

  Použití:

 • Septiky a žumpy (rodinné domy a chaty)
 • Domovní čistírny odpadních vod (ČOV)
 • Malé odpadní systémy (školy, penzióny a malé hotely)
 • Přenosné a suché toalety

 V jednom praktickém balení z umělé hmoty naleznete 12 tablet, které vystačí na 6 měsíců pro žumpu o objemu 4m³.  
Návod k použití: Jednou na 2 týdny vložit tabletu do záchodové mísy (po rozpuštění spláchnout vodou) V případě suchých záchodů: rozpustit tabletu v 5 litrech vody a následně vylít roztok do záchodu.   
POZOR! BIO TABLETY nesmí být používané společně s agresivními mycími prostředky. 
Nejlepších výsledku dosáhnete pravidelným užíváním BIO TABLET. 
Doposud nejsou znány žádné negativní skutky užívání BIO TABLET. Při kontaktu s očima je potřeba oči omýt větším množstvím tekoucí vody.   
Skladování: BIO TABLETY je potřeba skladovat v suchém a bezpečném místě (mimo dosah dětí). 
 
KOMPOSTUS  
Biologický přípravek pro urychlení kompostování 
Výhody používání přípravku:

 • Výrazně snižuje dobu kompostování o min. 1/3
 • Jedno balení přípravku KOMPOSTUS je určeno pro 10 m3 kompostované hmoty

Charakteristika přípravku 
 

 • Je přírodní, obsahuje živé kmeny bakterií
 • Je netoxický, nepatogenní, neškodlivý pro lidi a zvířata
 • Je pH neutrální
 • Není škodlivý pro životní prostředí

Návod k použití: 
První dávka:Jednou odměrkou (odměrka je součástí balení) přípravku KOMPOSTUS posypeme 1 m² kompostovaného materiálu. Následně posypanou plochu pokropíme vodou z konvice (2 litry na každý čtverečný metr). 
Následné dávkování:Každou další vrstvu kompostovaného materiálu posypeme jednou odměrkou přípravku KOMPOSTUS.  
KOMPOSTUS Pro zajištění potřebného množství kyslíku je třeba hromadu pravidelně přehazovat a v průběhu kompostování zajistit optimální teplotu a vlhkost. Pravidelným užíváním přípravku KOMPOSTUS získáte v krátkém čase skvělý kompost a ekologickým způsobem se zbavíte pokosené trávy, spadaného listí či domovního odpadu. 
Upozornění:Nejsou známé žádné negativní účinky používání přípravku KOMPOSTUS. Při zasažení očí  je třeba oči omýt větším množstvím vody. Přípravek musí být skladován v suchém, bezpečném a tmavému místě, mimo dosah dětí.