Biofiltry

V dnešní době se s biofiltrací setkáváme stále častěji a to nejen proto, že biofiltry jsou velmi ekonomickou metodou v odstraňování nežádoucího zápachu, ale hlavně díky své účinnosti. Biofiltry při kvalitní konstrukci a dobré kvalitě náplni, mají úcinnost až 99%.