Společnosti

Společnost bioArcus se od svého založení v roce 1992 ubírá ekologickým směrem v zájmu ochrany životního prostředí a je na polském trhu průkopníkem v oblasti aplikace biotechnologií a také v likvidaci zápašných látek v ovzduší.

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími vědeckými centry
v Polsku i v zahraničí a disponujeme velice pokročilými technologickými a technickými prostředky, které vznikly v nejsofistikovanějších firmách z celého světa.

BioArcus zaměstnává specialisty a vědecké pracovníky, kteří řeší veškeré problémy, úzce spjaté s ochranou životního prostředí, radíme jak postupovat moderními metodami, provádíme výzkumy, zpracovaváme expertízy a také kontrolujeme průběh procesu čištění.

Všechny zainteresované zveme ke spolupráci.