...do szamb i kanalizacji

TABLETKI BIOLOGICZNE do szamb i kanalizacji  bioExpert®

Preparat  BIOLOGICZNY w formie tabletek. Służy do rozkładu zanieczyszczeń organicznych w szambach i złogów w kanalizacj. Przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych oraz małych hotelach, restauracjach itd.
Preparat  wyjątkowo  efektywny – każda  tabletka zawiera nie mniej niż miliard (5 x107 cfu /gram) aktywnych mikroorganizmów bezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

Mikroorganizmy zawarte w preparacie należą do grupy 1, określonej zgodnie z dyrektywą Rady 2000/54/WE. Zgodnie z powyższą dyrektywą, do grupy 1 mikroorganizmów, zaliczane są czynniki biologiczne, których oddziaływanie na organizm ludzki z efektem chorobotwórczym jest mało prawdopodobne.

Ta uwaga odnosi się także do innych preparatów z linii "bioExpert® Poleca".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ››


BIO STARTER do oczyszczalni biologicznych bioExpert®

ZASTOSOWANIE:

Preparat biologiczny (zawierający mikroorganizmy) przeznaczony do zaszczepiania populacji mikroorganizmów , w tym stymulacji rozwoju osadu czynnego w komorze natleniania, po rozruchu, przerwie w użytkowaniu, serwisie, skażeniu przydomowych oczyszczalni ścieków.

DZIAŁANIE:

Miliardy mikroorganizmów saprofitycznych bioExperta zawarte w preparacie BIO STARTER, zostało specjalnie wyselekcjonowane w celu efektywnego rozkładu substancji organicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ››


ODTŁUSZCZACZ BIOLOGICZNY do udrażniania kanalizacji  bioExpert®    

Sypki preparat biologiczny w samorozpuszczalnych saszetkach - zawiera wyłącznie naturalne, wyselekcjonowane, bezpieczne bakterie saprofityczne oraz enzymy, efektywnie rozkłada złogi tłuszczowe zalegające w rurach, nie powoduje korozji ani uszkodzeń rur kanalizacyjnych, pozostawia na ściankach rur błonę biologiczną chroniącą przed ponownym osadzaniem się tłuszczów, usuwa przykre  apachy z kanalizacji, bardzo łatwy w użyciu. 
Preparat służy do efektywnego usuwania/upłynniznia złogów tłuszczowych w domowej kanalizacji, w przydomowych oczyszczalniach ścieków, w systemach odpływowych w małych stołówkach, barach, restauracjach. 

Charakteryzuje się bardzo wysoką koncentracją żywych bakterii: 2 x 109 cfu/g.

 

BIO DRENAŻ bioExpert® do zapobiegania zatorom w przydomowych oczyszczalniach

Preparat biologiczny (zawierający mikroorganizmy) przeznaczony do zapobiegania zatorom oraz do udrażniania drenów w przydomowych biologicznych oczyszczalniach.

Miliardy wyselekcjonowanych mikroorganizmów saprofitycznych bioExperta z dodatkiem enzymów z grupy lipaz, a więc wyspecjalizowanych w rozkładzie (hydrolizie) tłuszczów, biodegradują tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, redukują emisję lotnych kwasów tłuszczowych oraz ograniczają powstawanie sapropelu. Dzięki temu zapobiegają blokowaniu systemów rozsączania i w sytuacjach awaryjnych umożliwiają ich udrożnienie.

 
 

BIO UDRAŻNIACZ KUCHNIA bioExpert®  do udrażniania kanalizacji, zlewów i syfonów w kuchniach

Miliardy wyselekcjonowanych mikroorganizmów saprofitycznych bioExperta, wyspecjalizowanych w biodegradacji osadów w kanalizacji, z dodatkiem biosurfaktantów (substancji w naturze wytwarzanych przez rośliny i mikroorganizmy):

 - aktywnie rozkładają osady z tłuszczu i resztek organicznych,

- ograniczają wydzielanie przykrych zapachów,

- tworzą ochronny biofilm,

dzięki temu zapobiegają blokowaniu kanalizacji i w sytuacjach awaryjnych umożliwiają jej udrożnienie jednocześnie zapobiegając ponownemu odkładaniu się zanieczyszczeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ››


BIO UDRAŻNIACZ ŁAZIENKA bioExpert®  do udrażniania kanalizacji, umywalek, wanien, brodzików i syfonów w łazienkach 

Miliardy wyselekcjonowanych mikroorganizmów saprofitycznych bioExperta, wyspecjalizowanych w biodegradacji osadów w kanalizacji, z dodatkiem biosurfaktantów (substancji w naturze wytwarzanych przez rośliny i mikroorganizmy):

 - aktywnie rozkładają osady organiczne, olejki kąpielowe i osady z mydła,

- ograniczają wydzielanie przykrych zapachów,

- tworzą ochronny biofilm,

dzięki temu zapobiegają blokowaniu kanalizacji i w sytuacjach awaryjnych umożliwiają jej udrożnienie jednocześnie zapobiegając ponownemu odkładaniu się zanieczyszczeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ››


Eksploatacja szamb przydomowych... bioExpert®

Szambo jest biologicznym zbiornikiem fermentacyjnym - rodzajem  fermentatora, w  którym zbiera się odpady stałe i płynne z gospodarstw domowych, instytucji czy zakładów przemysłowych, i który umożliwia rozłożenie tych odpadów na prostsze formy (związki chemiczne), łatwiej rozpuszczalne w wodzie i mniej zanieczyszczające środowisko. czytaj więcej ››