Najczęściej zadawane pytania - Bariery antyodorowe

Najczęściej zadawane pytania [więcej]

W celu uzyskania szczegółowych informacji na tematy techniczne związane z procesami neutralizacji odorów prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Węgiel aktywny może być odpowiednim środkiem do mechanicznej kontroli odorów w takim zakresie na ile pozwalają pewne ograniczenia jego zastosowania. W praktyce węgiel aktywny najlepiej nadaje się do eliminacji siarkowodoru. W innych przypadkach metoda z zastosowaniem węgla aktywnego albo wcale nie okazuje się skuteczna, albo jest w poważny sposób zawężona ze względu na ograniczoną zdolność do adsorpcji złowonnych gazów.

Do zastosowań antyodorowych węgiel musi być specjalnie impregnowany oraz dodatkowo stosowane inne związki chemiczne. bioArcus posiada duże doświadczenie w projektowaniu takich systemów (filtr chemiczny DKFIL, kompaktowa stacja dezodoryzacji - filtr chemiczny „Star”).

Procesy technologiczne, podczas których wytwarzanych jest dużo lotnych związków organicznych oraz olejów i tłuszczów, również ograniczają możliwość zastosowania węgla aktywnego. Zanieczyszczenie złoża węglowego przez oleje bądź gwałtowne wysycenie go przez lotne związki organiczne (VOC) wymaga wymiany złóż. 

Zastosowanie skruberów stanowi doskonałą, mechaniczną metodę usuwania najbardziej "masywnego" ładunku złowonnego gazu generowanego podczas procesu technologicznego. Jednak istnieją tu pewne ograniczenia, które należy brać pod uwagę przed zakupem i zastosowaniem skrubera jako metody kontrolującej odory. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytania takie jak:

 • Czy złowonny gaz jest wystarczająco rozpuszczalny w wodzie?
 • Jakie działania będzie należało podjąć w celu określenia i utrzymania odpowiedniego chemizmu wody w celu efektywnej pracy skrubera?
 • Jakie będą koszty zakupu i eksploatacji urządzenia?
 • Co robić podczas awarii skrubera?

Zastosowanie mokrej płuczki, czyli skruberów, może być efektywne ale nie we wszystkich przypadkach (głownie dotyczy to redukcji jednostek zapachowych). Pojawia się pytanie, która z metod jest bardziej ekonomiczna i łatwiejsza w wksploatacji (tzn. płuczka vs. bariera antyodorowa), czy też może kombinacja obu tych metod może okazać się najlepszym rozwiązaniem problemu? Jeżeli po zastosowaniu sktubera nadal utrzymuje się uciążliwość zapachowa proponujemy doczyszczać gazy po skruberze antyodorową barierą ultradźwiękową. Specjaliści bioArcus mają duże doświadczenie w montażu takich instalacji. 

Tak. Powierzchnie na które naniesiono preparat(y) pozostają bezwonne przez pewien okres w zależności od czynników zewnętrznych (temperatura, wilgotność, parowanie, intensywność odorów). Stosowane przez nas preparaty nie są korozyjne. Najczęściej polecanymi produktami do zastosowań jw. są ODOR EF Ind. oraz Freshen Free. 

Oczywiście. Nasze preparaty antyodorowe posiadają wyjątkową efektywność w zakresie redukcji odorów. Czas utrzymywania efektu dezodoryzacji zależeć będzie od tego jak długo produkt będzie znajdował się na emitującej przykry zapach powierzchni. Ponieważ będzie on wyparowywał razem z cząsteczkami odorowymi (jednocześnie je neutralizując), to w momencie ponownego wystąpienia uciążliwości zapachowej należy zadozować świeżą dawkę preparatu.

Tak, nasze preparty antyodorowe można dozować bezpośrednio do ścieków. Chemizm procesu neutralizacji wymaga "intymnego" kontaktu olejków eterycznych ze związkami odorowymi w fazie gazowej. Lotność olejków eterycznych zmienia się drastycznie po wprowadzeniu ich do fazy wodnej. Z tego powodu, osiągnięcie tego samego rezultatu kontroli odoru w fazie ciekłej wymaga zastosowania większej dawki produktu. 

W przypadku konieczności redukcji odorów pochodzących ze ścieków specjaliści bioArcus analizują przyczynę powstawania odorów. W zależności od wyników przeprowadzonej analizy proponujemy odpowiedni preparat.

bioArcus od ponad dwudziestu lat zajmuje się problemami związanymi z uciążliwością zapachową. Na podstawnie wieloletnich doświadczeń nasza firma opracowała kompleksowy Program Odor Stop, który obejmuje prawie wszystkie źródła przykrych zapachów - od dymu papierosowego, poprzez przepompownie ścieków, studzienki kanalizacyjne do odorów pochodzących z oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacyjnych, odpadów stałych, przemysłowych i komunalnych, emisji kominowych i niezorganizowanych itp.

Przez lata pracy zgromadziliśmy gruntowną wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie kontroli odorów - biologicznym, chemicznym i mechanicznym. Dysponujemy odpowiednim, profesjonalnym sprzętem. Posiadamy liczne referencje od zadowolonych klientów, które udostępniamy na życzenie. 

Produkt w formie koncentratu zamarza w temperaturze około minus 4oC, ale nie ma to szkodliwego wpływu na jego skuteczność czy stabilność. W formie rozcieńczonej, produkt zamarza w temperaturze około 0 oC. Ponieważ rozcieńczony produkt jest roztworem wodnym (roztwór roboczy), przy temperaturach ujemnych system nebulizujący musi być zabezpieczony przed zamarzaniem za pomocą odpowiedniej instalacji grzejnej. Inaczej to się ma w przypadku suchych barier antyodorowych, które nie wymagają dogrzewania podczas warunków zimowych. 

Nie istnieją łatwe i tanie sposoby na ilościowe określenie efektów działania zamgławianych preparatów antyodorowych. Niemniej jednak najlepszym instrumentem testowym jest po prostu nos. Jeśli produkt okazał się skuteczny tj. zmysł węchu nie zarejestruje uciążliwości zapachowej to oznacza, że proces neutralizacji odoru jest efektywny. W przypadku nadmiaru zastosowanego preparatu może być odczuwalna trudna do określenia woń, o bardzo małej intensywności, ale przyjemnym zapachu. Z kolei w przypadku zastosowania niewystarczającej ilości preparatu, wyczuwany będzie odór, ale o zdecydowanie zredukowanej mocy niż przed aplikacją produktu. W takim wypadku konieczne jest odpowiednie dopasowanie stosownego stężenia.

Oczywiście możliwe jest także zastosowanie olfaktometrii dynamicznej, nosa elektronicznego czy całego wachlarza laboratoryjnych technik analitycznych łącznie z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Firma bioArcus wykonuje takie badania.  

Podczas testów laboratoryjnych i technologicznych zastosowań, okazało się, że stosowane przez nas produkty działają neutralizująco na prawie wszystkie odory. Niektóre przypadki wymagały zastosowania innych kombinacji składników preparatu ze względu na specyficzny rodzaj cząsteczek odorowych. W przypadkach tego wymagających bioArcus przygotowuje odpowiedni preparat dla każdej nietypowej aplikacji.

Tak, nasze preparaty są skuteczne o ile warunki w których działają nie będą zmieniać się zbyt drastycznie z minuty na minutę i nie będą wymagane częste zmiany stężenia preparatu antyodorowego. Czasami jednak, w przypadku dużych wahań natężenia odoru może być konieczne "dopasowanie" stężenia dozowanego preparatu.

Nie istnieje "jeden środek wszystko". Preparaty anyodorowe są dobierane w zależności od źródła odoru i fazy w której mają działać. Inne są przeznaczone do ścieków, inne stosowane na powierzchnie stałe, a jeszcze inne do fazy gazowej.

Jednakże, skład preparatów oferowanych przez bioArcus zapewnia neutralizację szerokiego spektrum związków powodujących uciążliwość zapachową. Przykre zapachy rzadko są powodowane pojedynczymi czy dwu-składnikowymi czynnikami, ale zwykle stanowią mieszninę wielu związków odorowych tworzących swoisty "bukiet" zapachowy. Specyfika naszych preparatów polega na ich możliwości skutecznego reagowania na zmieniającą się intensywność odorową jak również charakterystykę odoru. Z tego powodu, stosunkowo rzadko mają miejsce przypadki, dla których nasze preparaty okazują się mało skuteczne.

Badania laboratoryjne wykazują, że reakcje zachodzą już po kilku sekundach od kontaktu cząsteczek odorowych z preparatem antyodorowym, a po kilku kolejnych sekundach proces jest zakończony. Oznacza to, że preparat zneutralizuje odór zanim nieprzyjemny zapach zacznie migrować poza teren zakładu np., składowiska odpadów.

Tak działająca blokada uciążliwości zapachowej rozwiązuje problem skarg okolicznych mieszkańców. Poza tym, w przeciwieństwie do środków maskujących, które mogą "odłączać" się od odoru, reakcje, w które wchodzą preparaty neutralizujące są nieodwracalne, nie następuje ponowna separacja i nie pojawiają się problemy związanie z przenoszeniem substancji złowonnych z wiatrem.

Tak, nasze preparaty były poddane wielokierunkowym badaniom pod tym kątem. Badania były wykonywane w najbardziej prestiżowych, światowych instytucjach naukowych i kontrolujących. Dysponujemy wynikami tych badań i udostępniamy je na życzenie. Badania potwierdziły, że preparaty antyodorowe są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Produkty nie posiadają właściwości kancerogennych, są nietoksyczne, niekorozyjne i nie niosą ryzyka dla środowiska naturalnego. 

Większość firm oferuje produkty neutralizujące a nawet całe linie takich produktów, w istocie będących mieszaniną tylko kilku olejków eterycznych. Często podstawowym ich składnikiem jest olejek sosnowy lub inny pojedynczy olejek eteryczny z innego surowca. Reklamuje się je jako np. preparaty antyodorowe "pachnące" lasem. Chociaż olejek sosnowy może być efektywny w niektórych przypadkach, to charakteryzuje się stanowczo za małą skutecznością przeciwodorową. Ponieważ tak skomponowane preparaty okazują się nieefektywne w neutralizacji odorów, dodaje się do nich domieszkę zapachową w celu skompensowania ewidentnego "niedoboru". Znajdują one niewielkie zastosowanie i nie działają skutecznie na większość odorów. Wymagają poza tym stosowania wysokich stężeń, a mimo tego osiągają bardzo niską efektywnopść i to przy cenach podobnych lub wyższych od cen preparatów antyodorowych oferowanych przez bioArcus.

Na naszym rynku działa kilka firm zajmujących się likwidacją odorów. Często oferowane technologie nie są faktycznie technologiami neutralizującymi, ale kombinacją technologii maskowania, perfumowania z bardzo niskim potencjałem neutralizującym. Istnieje również duża ilość firm sprzątających, które siłą rzeczy także zajmują się kontrolą odorów. Na ogół jednak oferują typowe rozwiązania maskujące.

Wciąż najlepszym instrumentem do tego celu jest ludzki nos. W prostym teście laboratoryjnym używa się próbki materiału będącego źródłem odoru oraz przewidywanej dawki rozcieńczonego preparatu antyodorowego. Procedura ta w zupełności wystarcza do wyrobienia sobie dostatecznie jasnego pojęcia czy produkt okaże się skuteczny w danej sytuacji. Prosta procedura testowa dostępna jest na życzenie każdego klienta. Poza podstawowym testem laboratoryjnym, możliwe jest przeprowadzenie, przy minimalnych kosztach, próby technologicznej na obszarze objętym uciążliwością zapachową (teren zakładu, jego otoczenie). Obie te metody stosunkowo łatwo dają odpowiedź czy produkt okaże się skuteczny dla danych warunków.

Istnieje możliwość przeprowzdzenia badań olfaktometrycznych w akredytowanym laboratorium.

Podczas kontaktu produktu neutralizującego z przykrym zapachem zachodzą trzy proste reakcje, efektywnie i bezpiecznie eliminujące przykre odory. Są to:

 • absorpcja chemiczna
 • rozpuszczalność chemiczna cząsteczek złowonnych
 • przeciwdziałanie odorom poprzez tzw. antagonistyczne parowanie (łączenie w pary antagonistycznych związków)

Chemizm wymienionych oddziaływań ma miejsce dzięki unikatowym własnościom każdego z olejków zawartych naszych preparatach antyodorowych. Olejki eteryczne optymalizują zachodzące reakcje chemiczne. Ich rezultatem jest całkowita eliminacja odoru bez tworzenia szkodliwych produktów ubocznych lub konieczności stosowania niebezpiecznych związków chemicznych.

Jednym z podstawowych zagadnień, które należy właściwie zrozumieć w kontekście technologii olejków eterycznych przeznaczonych do procesów likwidacji odorów jest fakt, że nie wszystkie olejki eteryczne można jednakowo sklasyfikować. Olejki eteryczne stosowane do likwidacji odorów są ekstraktami roślinnymi. W naturze występują tysiące tego typu olejków i wiele z nich używanych jest na przykład w przemyśle perfumeryjnym, jako środki zapachowe, wzmacniacze aromatów, olejki spożywcze itp. Jednak tylko bardzo ograniczona ilość olejków eterycznych okazała się efektywna w procesach eliminacji odorów.

Olejki stosowane w tej gałęzi przemysłu charakteryzują się określonymi własnościami chemicznymi, które umożliwiają wywieranie przez nie szczególnego typu oddziaływań fizyko-chemicznych na substancje odorowe. Firmy współpracujące z bioArcus poświęciły wiele lat na znalezienie "idealnej mieszaniny olejków eterycznych" przeznaczonej do likwidacji odorów. Produkty te są obecnie uznawane za najbardziej skuteczne z dostępnych na rynku w tej kategorii. bioArcus uczestniczył w opracowaniu całej linii produktów likwidujących przykre zapachy, które okazują się bardziej efektywne w aspekcie zarówno eliminacji odorów jak i redukcji związanych z tym kosztów w stosunku do wszystkich innych produktów oferowanych przez inne firmy.

Preparat o składzie podobnym do preparatu OWD. Różnica polegania dwukrotnie mniejszej koncentracji olejków eterycznych i w związku z tym nieco łagodniejszy w działaniu.

 

Preparat posiada aktualny Atest PZH

Preparaty antyodorowe inne

TXT Do ścieków, osadów lub na powierzchnie stałe można bezpośrednio stosować preparaty biologiczne lub chemiczne. Niektóre z nich znajdujące się w bogatej ofercie bioArcus zostaną przedstawione poniżej.

OWD

Koncentrat. Preparat zawierający specjalnie dobrane olejki eteryczne pochodzące z wyselekcjonowanych drzew iglastych – najsilniejszy, najbardziej wydajny preparat antyodorowy stosowany w technice barier antyodorowych.

Preparat przeznaczony do stosowania przede wszystkim na składowiskach odpadów, czyszczalniach ścieków, kompostowniach oraz wszędzie tam gdzie występują największe uciążliwości odorowe. 

Preparat z powodzeniem stosowany w przemyśle: Przeznaczony do stosowania przede wszystkim w przemyśle:

 • papierniczym,
 • chemicznym,
 • rafineryjnym,

Jest najefektywniejszym i najczęściej stosowanym preparatem w technice barier antyodorowych. Powoduje natychmiastową konwersję nieprzyjemnie pachnących i potencjalnie niebezpiecznych gazów w pozbawione zapachu, nietoksyczne, biodegradowalne produkty uboczne. Zawarta w preparacie mieszanina 100 naturalnych olejków eterycznych bierze udział w rozkładzie i redukcji szerokiego spektrum organicznych i nieorganicznych odorów, w tym również potencjalnie toksycznych gazów, które zaliczają się do najbardziej rozpowszechnionych źródeł przykrych zapachów.

OWD jest całkowicie biodegradowalny, organiczny, nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego i ludzi, którzy mogą pracować w jego otoczeniu. Zwykle jest stosowny w dużym rozcieńczeniu wodą, za pomocą rozmaitych systemów zmgławiających, w tym również do skruberów.

Efekt neutralizacji odorów jest natychmiastowy.

(neutralizacja zapachów halach krat, studzienek kanalizacyjnych, łapaczy tłuszczów, przewodów wentylacyjnych i innych miejsc).

Małe garnulki zawierające neutralizator odorów (olejki eteryczne), które wolno odparowując dają szybką poprawę jakości powietrza. Nie wymagają żadnych urządzeń dozujących. Preparat może być dostarczany w różnych wersjach zapachowych lub bezwonny.

Granulki mogą być rozsypywane wokół miejsc powodujących odory lub umieszczane w "rękawach" i zawieszane nad i wokół miejsc powstawania odorów.

Producent gwarantuję, że produkt działa (jeśli granulki nie zostaną pokryte śniegiem lub kurzem) przez ok. 90 dni.

Granulki są pakowane w pojemniki od 0,45 kg do kilku tonowych opakowań. Najbardziej popularne są opakowania 11,25 kg.

Każdy "rękaw" o wymiarach ok. 90 cm x 9 cm, zawiera 0,45 kg granulek. W zależności od specyfiki problemu możliwe są różne rozmiary "rękawów". "Rękawy" są napełniane granulkami od góry i mocowane, najlepiej na metalowym odciągu, wokół źródła odorów na wysokości 80 - 200 cm od ziemi i w dystansach ok. 2,5 - 3,5 m. Mogą być zawieszane wewnątrz pomieszczeń lub na otwartym terenie. "Rękawy" są wykonane z trwałego i porowatego materiału w celu ułatwienia przewiewu powietrza i zapewnienia doskonałej efektywności granulek. "Rękawy" są bardzo trwałe w każdych warunkach atmosferycznych. Ilość pakowanych do "rękawa" granulek zależy od potrzeb. Ilość, rozmiar i rodzaj wypełnienia każdorazowo określają specjaliści bioArcus w zależności od indywidualnych potrzeb.

Pięć kroków w celu rozwiązania problemu przykrych zapachów:

 1. KONTAKT - z naszym specjalistą - telefon, e-mail
 2. OCENA - zaaranżujemy spotkanie, w czasie którego nasi specjaliści ocenią problem. Na podstawie zebranych danych zaproponujemy odpowiedni system kontroli przykrych zapachów. Posiadamy szeroki wybór preparatów antyodorowych, które zlikwidują każdy przykry zapach
 3. INSTALACJA - po wyborze odpowiedniej technologii, nasi specjaliści zainstalują system w najbardziej odpowiednim dla zakładu czasie, nie powodując przerw w pracy, ani zbędnego zamieszania
 4. MONITOROWANIE - po zainstalowaniu systemu będziemy kontrolować jego skuteczność tak długo aż nie będziemy w pełni pewni, że wybraliśmy właściwy preparat do wyeliminowania przykrych zapachów
 5. SERWIS - będziemy nadzorować przebieg procesu, serwisować urządzenia dozujące, utrzymywać stały zapas potrzebnych preparatów. Nasza obsługa jest sprawna, nie utrudnia pracy a ceny są umiarkowane