Firma

 

Zespół  bioArcus 2015...

To trudne do wyobrażenia, ale firma bioArcus jest kontynuacją Spółki "Handel Towarami Żelaznymi Krzysztof Brun i Syn", która jako pierwsza została zarejestrowana w Polsce w roku 1794

bioArcus Sp. z o.o., od roku 1992 oferuje skuteczne technologie oczyszczania ścieków i powietrza uciążliwego zapachowo

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie przeciwdziałania emisji odorów oraz badaniom nad optymalnymi rozwiązaniami spełniającymi ciągle zmieniające się wymagania rynku – jesteśmy jedną z przodujących w tej branży firm, dysponującą należytą wiedzą i praktyką. 

Proponowane technologie są zgodne z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami unijnymi. 

Oferujemy:

   1. Program ODOR STOP - Dezaktywacja gazów złowonnych z różnych miejsc przy pomocy następujących technologii:

 • bariery antyodorowe   
 • biofiltry
 • filtry węglowe i chemiczne 
 • skrubery 
 • preparaty antyodorowe

Metody te pozwalają na redukcję uciążliwości zapachowej z mejsc takich jak: 

 • oczyszczalnie ścieków,
 • składowiska odpadów,
 • kompostownie,
 • przepompownie ścieków,
 • studzienki kanalizacyjne,
 • emitory kominowe,
 • systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne pomieszczeń przemysłowych, biurowych i mieszkalnych

Dobieramy optymalne technologie usuwania gazów złowonnych w aspekcie efektów i kosztów. 

   2. Dobór preparatów BIOLOGICZNYCH do usuwania wszelkiego typu zanieczyszczeń środowiska. Nasze produkty powstają w oparciu o najnowsze zdobycze biotechnologii.  

    Gdzie znajdują zastosowanie preparaty biologiczne?

 • Wspomaganie pracy osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków (awaryjne zrzuty ścieków, przeciążone oczyszczalnie, bakterie nitkowate, wynoszenie osadu, redukcja azotu amonowego, tłuszcz itp.),
 • Rozruchy oczyszczalni,
 • Oczyszczanie systemów kanalizacyjnych,
 • Rozkład tłuszczy w zbiornikach nieczystości, łapaczach tłuszczy.

    3. Linię produktową preparatów biologicznych do domu i ogrodu "bioExpert Poleca", obejmującą preparaty do szamb i kanalizacji, biologiczny odtłuszczacz i odkamieniacz, saszetki antyodorowe, produkty przyspieszające proces kompostowania...

    4. Usługi:

 • badania laboratoryjne
 • testy pilotowe/technologiczne
 • opracowanie koncepcji rozwiązań technologicznych
 • realizacje opracowań technologicznych pod klucz
 • zagadnienia eksploatacyjne i serwis 
Jeżeli masz problem z uciążliwością zapachową, oczyszczaniem ścieków i odpadami  -
ZADZWOŃ DO NAS !