Spoločnosti

Spoločnosť bioArcus sa od svojho založenia v roku 1992 uberá ekologickým smerom v záujme ochrany životného prostredia a je na poľskom trhu priekopníkom v oblasti aplikácie biotechnológií a taktiež v likvidácií zápašných látok v ovzduší.

Spolupracujeme s najvýznamnešími vedeckými centrami v Poľsku a v zahraničí a disponujeme nesmierne pokročilými technologickými a technickými prostriedkami, ktoré vznikli v najsofistikovanejších firmách z celého sveta.

BioArcus zamestnává špacialistov a vedeckých pracovníkov, ktorí riešia všetky problémy, úzko spojené s ochranou životného prostredia, radíme ako postupovať modernými metódami, robíme výskumy, spracovávame expertízy a taktiež kontrolujeme priebeh procesu čistenia.

Všetkých zainteresovaných pozývame k spolupráci.