Filtry

Powyżej przedstawiono katalog filtrów i biofiltrów do neutralizacji odorów na rok 2012 (lkiknięcie na katalog otworzy nową stronę, gdzie można zapoznać sie z jego treścią). 

W celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej bioArcus® stosuje różne technologie i urządzenia np. bariery antyodorowe, biofiltry, różnego rodzaju płuczki, adsorbery (filtry oparte na węglu aktywnym) czy suche filtry fizyko-chemiczne pn. DKFIL.
 
Nowy system filtrujący oznaczony DKFIL, obecnie oferowany przez firmę bioArcus® stanowi nowatorskie rozwiązanie w zakresie inaktywacji zapachów złowonnych. System dezodoryzujący DKFIL to suchy filtr fizyko-chemiczny, składający się z korpusu napełnionego mieszaniną odpowiednio dobieranych materiałów filtrujących dostosowanych do indywidualnych wymagań jakościowo/ilościowych oczyszczanych gazów. Tak więc system oczyszczania gazów DKFIL, zaprojektowany został jako wielostopniowe urządzenie z indywidualnie dobranymi złożami filtrującymi, ustawionymi w odpowiedniej kolejności w celu podniesienia efektywności oczyszczania powietrza z zawatrością czynników złowonnych. 
 

Nowoczesny i jedyny w swoim rodzaju filtr DKFIL działa na zasadzie absorpcji gazów złowonnych uwalniając powietrze od nieprzyjemnych zapachów, z jednoczesną redukcją stężenia komponentów osmicznie czynnych (na przykład: amoniak, merkaptany, aminy, składniki zawierające siarkę, etc.). DKFIL jest w stanie inaktywować zarówno substancje zasadowe, jak i kwaśne oraz efektywnie działać w warunkach wysokiej wilgotności. Ilość wypełniacza jest tak dobrana, aby zapewnić maksymalną sprawność filtra. 

DKFIL gwarantuje wyższą efektywność oczyszczania w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami. Zakres jego działania obejmuje wszystkie związki chemiczne odpowiedzialne za powstawanie odczucia nieprzyjemnego zapachu (oprócz metanu). 

Zainstalowanie filtra DKFIL pozwala na rezygnację z usług serwisowych związanych z utrzymaniem urządzenia przez okres minimum jednego roku.

Tak więc, filtr DKFIL poszerza gamę produktów oferowanych przez firmę bioArcus® oraz wydatnie zwiększa możliwości zastosowania w różnorodnych sytuacjach.

Polecamy także filtry węglowe i chemiczne do studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. Służą one do usuwania uciążliwości zapachowej w przypadku zbyt wysokuch stężeń odorantów oraz wszędzie tam gdzie stosowanie biofiltrów jest ograniczone lub niemożliwe. 

Substancje zapachowe wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych lub krućców odpowietrzających są neutralizowane w złożu filtrującym (impregnowany węgiel aktywny lyb dedykowane złoże chamiczne) znajdującym się się we wkładzie filtra.

 

 

 

 

 

 

       
  Węglowy filtr studziemkowy                                    Schemat filtra chemicznego do studzienek