Redukcja związków odorowych, unosu mikrobiologicznego oraz pyłu zawieszonegoZanieczyszczenie powietrza powstaje na wszystkich etapach gospodarowania odpadami, począwszy od ich zbiórki w PSZOK-ach, zagospodarowania w RIPOK-ach, przetwarzania w kompostowniach, na deponowaniu na składowiskach odpadów kończąc.

Redukujemy uciążliwość odorową i inne zanieczyszczenia powietrza, stosując dedykowane temu rozwiązania.

gospodarka odpodowa


Proponowane rozwiązania dla gospodarki odpadowej:

ikona urządzenia

Urządzenia:
stacjonarne
mobilne

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO - OTRZYMUJ AKTUALNOŚCI ORAZ INFORMACJE O NOWOŚCIACH.

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. *