Prezentacja bioArcus podczas 24. edycji konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”