Udział firmy bioArcus w XIV edycji konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”